AUGUSTUS ARCHITECTEN

Profiel

Augustus Architecten is een compact, maar veelzijdig architectenbureau dat werkt aan stedenbouwkundige, architectonische en bouwkundige opgaven. Het bureau staat voor de realisatie van aantrekkelijke gebouwen en plekken die inspelen op eigentijds en toekomstig gebruik. Architectuur is daarbij voortdurend van invloed. Het zorgt dat onze omgeving functioneert, dat gebouwen ingepast worden in hun context en het prikkelt onze zintuigen door ruimte, licht en materiaal. Het doel is die architectuur toegankelijk te maken voor een breed publiek.

 

Aanpak

Kenmerkend voor het bureau is dat er veelvuldig wordt samengewerkt in multidisciplinair verband. Zodoende wordt er een brede dienstverlening geboden en kan er gewerkt worden aan opdrachten op verschillende schaalniveaus. Terugkerende onderdelen in elke opgave zijn aandacht voor de ruimtelijke context, maakbaarheid en detail. Omdat de beste plannen tot stand komen door een geïnspireerde samenwerking, wordt er bij voorkeur gewerkt mèt de opdrachtgever in plaats van vóór.

 

Opdrachtgevers

Augustus Architecten werkt aan opdrachten voor zowel voor particuliere als professionele opdrachtgevers. Het bureau zorgt voor korte lijnen, heldere communicatie en een inzichtelijk proces. Elke opgave verdient een integrale aanpak waarin zaken als ontwerp, techniek en kosten vanaf het eerste moment inzichtelijk zijn en waarin samen met betrokken partijen wordt gezocht naar ruimte buiten de gebaande paden.